Hello World!

درباره دکتر امین کامرانی راد

دکتر امین کامرانی راد

متخصص و جراح ارتوپدی

دکتر کامرانی راد متولد 1355 در شهر اصفهان و فارغ التصیل پزشک عمومی از دانشگاه تهران است. وی دوره تخصص خود در رشته ارتوپدی را در دانشگاه ایران گذرانده و دارای بورد تخصصی در جراحی دست است.

دکتر کامرانی راد متولد 1355 در شهر اصفهان و فارغ التصیل پزشک عمومی از دانشگاه تهران است. وی دوره تخصص خود در رشته ارتوپدی را در دانشگاه ایران گذرانده و دارای بورد تخصصی در جراحی دست است.

 

3 رتبه برتر