Hello World!

درباره دکتر امین کامرانی راد

دکتر امین کامرانی راد

متخصص و جراح ارتوپدی

دکتر کامرانی راد متولد 1355 در شهر اصفهان و فارغ التصیل پزشک عمومی از دانشگاه تهران است. وی دوره تخصص خود در رشته ارتوپدی را در دانشگاه ایران گذرانده و دارای بورد تخصصی در جراحی دست است.

دکتر امین کامرانی راد دوره های تکمیلی جراحی دست و آرنج و شانه را در کشورهای آلمان و فرانسه گذرانده است و تاکنون حدود 5000 جراحی موفق در زمینه های تروما، دست، آرنج، شانه و ... داشته است.

3 رتبه برتر