آسیب ها و جراحی های استخوان بازو

استخوان بازو

استخوان بازو، یا هومروس، در قسمت پروکزیمال با کتف مفصل شده و مفصل شانه را می‌سازد. در قسمت انتها این استخوان با استخوان‌های زند زبرین و زند زیرین مفصل آرنج را می‌سازد.

Opening Hours

Monday - Friday: 8.30 - 18.30
Saturday: 10.30 - 16.30
Sunday: 10.30 - 16:30

آخرین مطالب

نمایش همه
3 رتبه برتر